Open main menu
Aquesta obra està publicada al lloc web de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (www.svh.cat). L'avís legal permet la reutilització, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval, amb les condicions següents:
  • No desnaturalitzar el sentit de la informació (vegeu drets morals)
  • Citar sempre la font de la informació
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació
Per l'usuari: Proporcioneu un enllaç al fitxer original i citeu l'autor com a "Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts".

© The copyright holder of this file, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted.
Attribution: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Attribution-Sant Vicenç dels Horts}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Attribution-Sant Vicenç dels Horts}} instead!