Open main menu
Nuvola Andorran flag.svg
Aquesta és una foto d'un bé immoble registrat en l'Inventari General del Patrimoni Cultural d'Andorra
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Béns Andorra}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Béns Andorra}} instead!