Open main menu
Logo Bundesarchiv Това изображение е предоставено на Уикимедия от Германския федерален архив (Deutsches Bundesarchiv) като част от проект по сътрудничество. Германският федерален архив гарантира автентичност на изображенията само при използване на оригиналите, респ. дигитализираните им форми, предоставени от Архива на цифровите изображения.
ВНИМАНИЕ: Моля, не използвайте този шаблон директно! Той е само превод. Използвайте шаблон {{BArch-License}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BArch-License}} instead!