Open main menu
Logo del Bundesarchiv Aquesta imatge ha estat donada a Wikimedia Commons per l'Arxiu Federal Alemany (Deutsches Bundesarchiv) com a part d'un projecte de cooperació. L'Arxiu Federal Alemany garanteix l'autenticitat utilitzant només els originals (negatius o positius) digitalitzats a l'Arxiu d'Imatges Digitals.
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{BArch-cooperation}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BArch-cooperation}} instead!