Open main menu
BSD wordmark.svg Copyright © De auteur

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijzigingen, zijn toegestaan ​​mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Herdistributies van de broncode moeten de hierboven vermelde auteursrechtelijke verklaring, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden.
  2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande auteursrechtelijke verklaring, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie geleverd worden.
  3. Noch de naam van De auteur noch de namen van haar bijdragers mogen worden gebruikt ter onderschrijving of promotie van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


Note: This is a translation of the original English version. In the event of any differences in meaning between the original English version and this translation, the original English version takes precedence.

Opmerking: Gebruik dit sjabloon aub niet direct op pagina's! Dit sjabloon is slechts gebruikt binnen in het sjabloon als vertaling. Gebruik in plaats daarvan {{BSD}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BSD}} instead!