Open main menu
Aquesta iamtge està disponibel a la Base de dades de la Biblioteca Nacional de Defensa amb el nombre d'identificació:
[1]
Aquesta etiqueta no indica l'estat dels drets d'autor de l'obra adjunta. Cal una etiqueta normal de copyright. Vegeu Commons:Licencias per més informació.

English | Español | Français | Català | +/−

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{BVD-image}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BVD-image}} instead!