Open main menu
Biblioteca Museu Victor Balaguer maig de 2011 (9).jpg
Aquesta imatge ha sigut proporcionada a Wikimedia Commons per la Biblioteca Museu Víctor Balaguer gràcies a un projecte de col·laboració amb Amical Wikimedia. L'obra d'art o l'objecte representat a la imatge forma part de la col·lecció permanent de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer.

català | English | français | polski | português | русский | +/−

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Biblioteca Museu Víctor Balaguer-cooperation}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Biblioteca Museu Víctor Balaguer-cooperation}} instead!