Open main menu

Has estat blocat per una durada de {{{1}}}

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Blocked}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Blocked}} instead!