Open main menu
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{BotMoveToCommons}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BotMoveToCommons}} instead!