Open main menu
Това изображение е качено като дарение от Бруклинския музей и е прието от институциите на музея, че то няма известни ограничения на авторското право.

Внимание: Въпреки че, Бруклинският музей не може да направи категорично изявление за статуса на авторското право по юридически причини, той подкрепя и насърчава общността на Уикимедия в търсене и прилагане на етикет за авторско право, който е най-подходящ за нейните цели.

ВНИМАНИЕ: Моля, не използвайте този шаблон директно! Той е само превод. Използвайте шаблон {{Brooklyn Museum-no known restrictions}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Brooklyn Museum-no known restrictions}} instead!