Open main menu
An eclipse
CPL
اجازه کپی، توزیع و/یا تغییر این سند تحت شرایط مجوز عمومی اکلپس منتشرشده توسط IBM اعطا شده‌است؛ بدون قسمت‌های ثابت و متن روبروی جلد و متن پشت جلد. نسخه‌ای از این مجوز در قسمتی نام نهاده شده در «متن مشترک مجوز عمومی» قرار دارد.
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{CPL}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{CPL}} instead!