Open main menu
Escut d'armes
Blasonament
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{CoaInfobox}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{CoaInfobox}} instead!