Open main menu
Converted to SVG.svg
Totes les imatges d'aquesta galeria s'haurien de tornar a crear utilitzant gràfics vectorials com ara un fitxer SVG. Això té diversos avantatges; en trobareu més informació a Commons:Media for cleanup. Si ja disposeu d'una versió d'aquesta imatge en format SVG, us preguem que la pengeu; després, reemplaceu aquesta plantilla amb la plantilla {{Vector version available|nom nou de la imatge.svg}} en aquesta imatge.

Les imatges que porten aquesta plantilla s'afegeixen automàticament a Category:Images that should use vector graphics, una subcategoria de Category:Images for cleanup. Es pot indicar el tipus d'aquesta imatge (com a "senyalador") com a paràmetre de la plantilla, i quedarà prefixada al nom de la categoria.

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Convert to SVG}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Convert to SVG}} instead!