Open main menu
Converted to SVG.svg
همهٔ نگاره‌های این نگارخانه می‌بایست با استفاده از گرافیک برداری اس‌وی‌جی فایل بازسازی شوند. این چند مزیت دارد؛ Commons:Media for cleanup را برای اطلاعات بیشتر ببینید. اگر حالت برداری آن در حال حاضر موجود است، لطفاً آن را بار کنید. پس از بارکردن یک اس‌وی‌جی، این الگو را با {{vector version available|new image name.svg}} جایگزین کنید.
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{Convert to SVG}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Convert to SVG}} instead!