Open main menu
Green copyright.svg
El titular dels drets d'aquesta obra permet a tothom utilitzar-la per a qualsevol propòsit incloent-hi la redistribució lliure, ús comercial i modificació.

Nota:
Si la imatge exigeix una atribució, utilitzeu {{Attribution}} en comptes d'aquesta

Si és la vostra pròpia obra, utilitzeu {{PD-self}} en comptes d'aquesta.

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Copyrighted free use}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Copyrighted free use}} instead!