Open main menu
Commons-emblem-copyright.svg
دارندهٔ حق تکثیر این پرونده به همه اجازه می‌دهد که از آن برای هر منظوری، به شرطی که {{{1}}} استفاده کند.
از الگوی {{Attribution}} با اطلاعات مناسب دربارهٔ مؤلف در {{Information}} فقط وقتی که نسبت دادن مورد نیاز باشد استفاده کنید!

Copyright
لطفاً بررسی کنید که شرایط فوق‌الذکر با سیاست مجوزدهی ویکی‌انبار هماهنگ باشد. از همه مهمتر، آثار مشتق شده و استفادهٔ تجاری می‌بایست اجازه داده شده باشد.

توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{Copyrighted free use provided that}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Copyrighted free use provided that}} instead!