Open main menu
Currency
Na dosya, hemi yana zi tayne cı,ma het qı zu perayer manena. Lİsansi heta qemeyin çinya zeq wacım male dewleta feqet kanun heta qusure cı esto.
İKAZ: Şıma ra rıca keme, na peley Açarnoğina, itad vırnayıs meke rê! Herun da ney dı, xo rê şırê {{Currency}}
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Currency}} instead!