Open main menu
Logo ESMUC negre.jpg
Aquest fitxer ha estat proporcionat a Wikimedia Commons per l'Escola Superior de Música de Catalunya gràcies a un projecte de col·laboració amb Amical Wikimedia. L'escola disposa dels drets d'interpretació, d'imatge i de distribució sota llicència CC-BY-SA-3.0 dels fitxers produïts pels estudiants com a part de les activitats de l'escola.

Català | English | +/−

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{ESMUC}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{ESMUC}} instead!