Είναι εύκολο να βάλετε ένα πλαίσιο γύρω απ' αυτή την εικόνα
:
Example.svg

[[File:Example.svg|border|96x176px]]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρότυπο απευθείας! Είναι μόνο για μετάφραση. Χρησιμοποιήστε το {{Easy-border}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Easy-border}} instead!