Template:Edit request/fa

< Template:Edit request
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{Edit request}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Edit request}} instead!