Open main menu
SemiPD-icon.svg

Spain

La reproducció d'aquest treball fotogràfic esta cobert per l'article 35 del Reial Decret Legislatiu 1/1996 del 1 d'abril de 1996, i modificat per la Llei 5/1998 6 de març de 1998, que estableix que:
Les obres situades permanentement en parcs o als carrers, places o altres vies públiques poden ser lliurement reproduïts, distribuïts i comunicats per la pintura, dibuixos, fotografies i procediments audiovisuals.
Veieu COM:CRT/Spain#Freedom of panorama per més informació.

català | English | español | français | galego | italiano | македонски | +/−

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{FoP-Spain}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{FoP-Spain}} instead!