Tento snímek obrazovky buď nezobrazuje žádné autorskoprávně chráněné části programů, nebo příslušné programy jejich autoři uvolnili pod některou svobodnou licencí (která je uvedena jako součást rámečku s licenční informací), a soubor proto vyhovuje pravidlům Wikimedia Commons. Obrázek tedy lze využívat v souladu s podmínkami příslušné licence.
Svobodná licence programu:
Poznámka: Pokud snímek obrazovky zobrazuje autorské dílo, které není přímým výsledkem samotného zdrojového textu programu (např. text či grafika vytvořená uživatelem), musí být pro toto dílo uvedena oddělená licence.

POZNÁMKA: Prosíme nepoužívejte tuto šablonu přímo! Slouží pouze pro překlad. Místo ní používejte přímo {{Free screenshot}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Free screenshot}} instead!