Open main menu
Táto snímka obrazovky buď nezobrazuje žiadne časti programov chránené autorským právom alebo príslušné programy ich autori uvoľnili pod niektorou slobodnou licenciou (ktorá je uvedená ako súčasť rámčeka s licenčnou informáciou), a súbor preto vyhovuje pravidlám Wikimedia Commons. Obrázok teda možno využívať v súlade s podmienkami príslušnej licencie.
Slobodná licencia programu:
See below. (Translate
Poznámka: Ak snímka obrazovky zobrazuje autorské dielo, ktoré nie je priamym výsledkom samotného zdrojového textu programu (napr. text či grafika vytvorené používateľom), musí byť pre toto dielo uvedená samostatná licencia.

POZNÁMKA: Prosíme nepoužívajte túto šablónu priamo. Toto je len preklad. Použite {{Free screenshot}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Free screenshot}} instead!