Open main menu
IHL Symbol
L'ús del símbol mostrat en aquesta imatge és regulat per certs tractats internacionals, especialment els Convenis de la Haia de 1899 i 1907, els Convenis de Ginebra de 1949 i els seus protocols addicionals de 1977 i 2005, així com altres normes de dret internacional humanitari o en acords escrits o per pràctiques establertes. L'ús abusiu d'aquest símbol és prohibit per aquests tractats així com pel dret intern de tots els països que els han ratificat. Aquestes restriccions són independents de l'estatus de drets d'autor de la present imatge.
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{IHL Symbol}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{IHL Symbol}} instead!