Open main menu
Insignia
Tento obrázok zobrazuje vlajku, znak, pečať alebo inú insígniu. Použitie či užívanie týchto symbolov je v mnohých krajinách obmedzené právnymi normami. Tieto obmedzenia sú nezávislé na autorskom práve.
POZNÁMKA: Prosíme nepoužívajte túto šablónu priamo. Toto je len preklad. Použite {{Insignia}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Insignia}} instead!