Open main menu

PërdorimiEdit

  • {{internationalization template doc/sq|Përkthimi në internationalization template doc/sq}}
  • {{internationalization template doc/sq|Përkthimi në internationalization template doc/sq|inline=y}}

Result: == Përdorimi ==

  • {{internationalization template doc/sq|Përkthimi në internationalization template doc/sq}}
  • {{internationalization template doc/sq|Përkthimi në internationalization template doc/sq|inline=y}}

Result: Template loop detected: Template:Internationalization template doc/sq <includeonly></includeonly> or Template loop detected: Template:Internationalization template doc/sq <includeonly></includeonly>.

See also Commons:Multilinguality. or == Përdorimi ==

  • {{internationalization template doc/sq|Përkthimi në internationalization template doc/sq}}
  • {{internationalization template doc/sq|Përkthimi në internationalization template doc/sq|inline=y}}

Result: Template loop detected: Template:Internationalization template doc/sq <includeonly></includeonly> or Template loop detected: Template:Internationalization template doc/sq <includeonly></includeonly>.

See also Commons:Multilinguality..

See also Commons:Multilinguality.