Open main menu
Aquesta és una fotografia d'un monument arquitectònic.

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Kulturdenkmal}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Kulturdenkmal}} instead!