Template:LicenseReview/fa

Telif inceleme.svg
این پرونده، که در اصل در یک وبگاه خارجی ارسال شده، تا کنون توسط یک مدیر یا بازبین جهت تأیید صحت مجوز بالا بررسی نشده. برای دستورالعمل‌های بیشتر، Category:License review needed را ببینید.