สื่อประจำวัน สื่อนี้ได้รับการคัดสรรให้เป็น สื่อประจำวัน สำหรับวันที่ [[Template:Potd/{{{year}}}-{{{month}}}#{{{day}}}|]] สื่อดังกล่าวมีคำอธิบายดังต่อไปนี้:
English: {{Motd/{{{year}}}-{{{month}}}-{{{day}}} (en)}}

หมายเหตุ: กรุณา อย่า ใช้แม่แบบนี้โดยตรง! นี่เป็นเพียงการแปล ให้ใช้ {{Media of the day}} แทน!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Media of the day}} instead!