Open main menu
SemiPD-icon.svg نگارهٔ بالا یک اسکناس یورو را نمایش می‌دهد. این طرح توسط بانک مرکزی اروپا دارای حق تکثیر است، و استفاده از آن توسط بانک مرکزی اروپا به شرطی اجازه داده شده است که شرایط مندرج در تصمیمات ECB/2003/4 و ECB/2003/5 ۲۰ مارس ۲۰۰۳ رعایت شوند، «تا زمانیکه تکثیرها در تبلیغات یا تصاویر با اسکناس‌های واقعی اشتباه گرفته نشود».
Euro symbol.svg
توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{Money-EU}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Money-EU}} instead!