Open main menu
This page is a translated version of a page Template:Money-EU/i18n and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Template:Money-EU/i18n and have to be approved by a translation administrator.

SemiPD-icon.svg На сликава е прикажана парична единица издадени од Европската централна банка (ЕЦБ). Авторските права на овој дизајн се сопственост на ЕЦБ, и ЕЦБ ја дозволува нивната употреба, „сè додека рекламните репродукции и илустрации се со изглед кој не може да предизвика заблуда дека се работи за вистински банкноти“[1] а [за монети] „за фотографии, цртежи, уметнички слики, филмови, слики, и воопшто репродукции во рамен формат (без релјеф) под услов истите да бидат верен приказ и да се користат на начин кои не му штети на еврото и не го нарушува неговиот углед“ (CftC 2001/C 318/03).
Euro symbol.svg
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{Money-EU}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Money-EU}} instead!