Open main menu
Fáze a librace Měsíce pro rok 2014, v hodinových intervalech. Zahrnuje doplňkovou grafiku zobrazující měsíční oběžnou dráhu, výrazné body polohy vzhledem ke Slunci a Zemi a vzdálenost Měsíce od Země v reálném měřítku.

This is the Czech translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: