Open main menu
Animace termálního pohybu atomů v segmentu řetězce bílkoviny (proteinu) označovaného jako alfa-šroubovice (helix). Molekuly se pohybují s různými intervaly rotace i vibrace podle příslušného fyzikálního stupně volnosti.

This is the Czech translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: