Template:Motd/2017-03-01 (pl)

Badanie dna morskiego w Zatoce Meksykańskiej za pomocą zdalnie sterowanej kamery z amerykańskiego statku badawczego NOAAS Okeanos Explorer.

This is the Polish translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: