Template:Motd/2017-03-21 (mk)

Јазичната конференција „Еписен“ во склоп на првиот франкојазичен викисобир во Париз (август 2016).

This is the Macedonian translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: