Template:Motd/2017-03-21 (pl)

Wprowadzenie do konferencji na temat języka neutralnego płciowo, która miała miejsce podczas pierwszej francuskojęzycznej Wikikonwencji w Paryżu w 2016 roku.

This is the Polish translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: