Open main menu
Кратка анимација на Нина Пејли во која се аргументира дека сите дела со авторски права се изведени.

This is the Macedonian translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: