Open main menu
Krátký němý film z roku 1916 The Curse of Quon Gwon režisérky Marion E. Wong je pokládán za nejstarší existující americko-čínský film.

This is the Czech translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: