Open main menu

Template:Motd/2019-01-17 (pl)

Wirujący lodowy dysk – zjawisko naturalne dające się zaobserwować zimą na rzece Vigala we wsi Vana-Vigala, w Estonii.

 Template:Motd/2019-01-17
This is the Polish translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: