Open main menu
Demonstracja pod hasłem Nein zum globalen Trumpismus: Zeit zu handeln! (pol. Nie globalnemu trumpizmowi: Czas działać!), która odbyła się dwa lata temu w Berlinie, w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na urząd 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych.

This is the Polish translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: