Open main menu
Demonstracja na AlexanderplatzBerlinie popierająca referendum w sprawie nacjonalizacji dużych przedsiębiorstw zajmujących się wynajmem mieszkań.

This is the Polish translation of the Media of the day description page from .

Descriptions in other languages: