Open main menu
Aquesta imatge va ser donada com a part d'un acord de cooperació entre Wikimedia México i el Museu d'Art Popular de la Ciutat de Mèxic (Museo de Arte Popular). Les fotos originals i les seves reproduccions van ser realitzades per l'equip del museu, o per terceres persones.

català | English | español | français | македонски | português | українська | +/−

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{Museo de Arte Popular CC-BY 3.0 License}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Museo de Arte Popular CC-BY 3.0 License}} instead!