Last modified on 13 July 2012, at 07:29

Template:No advertising/heading/vi

Xin vui lòng không quảng cáo tại Commons

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{No advertising/heading}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{No advertising}} instead!