Open main menu
Warning sign
صحت اعتبار اجازه‌نامهٔ این پرونده مشخص نیست. پدیدآور و منبعی برای پرونده ذکر شده ولی مدرکی دال بر موافقت پدیدآور با انتشار پرونده تحت مجوز ذکر شده وجود ندارد. لطفاً صحت اعتبار اجازه‌نامه را با ارائهٔ پیوند به وبگاهی که صریحاً انتشار پرونده تحت مجوز یادشده را نشان دهد و منطبق با سیاست اجازه‌نامه باشد و یا با فرستادن رایانامه‌ای به permissions-commons@wikimedia.org که مجوز استفاده از پرونده را اعطا کند، تأیید کنید.
این قضیه در حالتی که خودتان پدیدآورندهٔ پرونده هستید نیز صادق است.
در صورت عدم ارائهٔ مجوز، ممکن است این پرونده هفت روز پس از الصاق این الگو ({{{month}}} {{{day}}} 2019) و اطلاع به بارگذار سریعاً حذف شود.

مدیران:
- همواره تاریخچه را بررسی کنید تا از خرابکاری‌های احتمالی که ممکن است باعث پنهان شدن منبع معتبر و یا دستکاری شدن اطلاعات صفحه شده باشند، آگاه شوید.


- با کمک ابزار استفادهٔ سراسری می‌توانید موارد استفاده از این پرونده را در دیگر پروژه‌های ویکی‌مدیا بررسی کنید.
- این صفحه آخرین بار توسط Huji (talk | contribs | logs) ویرایش شده‌است.

به هنگام به کار بردن این برچسب:
از {{subst:npd}} استفاده کنید تا پرونده بر پایه تاریخ الصاق برچسب رده‌بندی شود.
هم‌چنین از

{{subst:image permission|File:No permission since/fa}}~~~~
برای اطلاع دادن به کاربر استفاده کنید.

توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{No permission since}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{No permission since}} instead!