Open main menu
Warning sign
Tomuto súboru chýba povolenie. Má síce uvedeného autora a zdroj, ale chýba dôkaz, že držiteľ autorských práv súhlasil so zverejnením súboru pod danou licenciou. Prosím, doložte povolenie buď uvedením odkazu na webovú stránku s týmito informáciami alebo pošlite e-mail s písomným povolením na adresu permissions-commons@wikimedia.org.
Toto platí aj v prípade, že ste autorom vy.
Pokiaľ nebude dodané povolenie, súbor môže byť zmazaný po siedmich dňoch od vloženia tejto šablóny a upozornenia toho, kto súbor nahral: ({{{day}}} {{{month}}} 2019).

Správcovia:
- Vždy skontrolujte históriu pre prípad vandalizmu, ktorý by mohol skryť informácie o zdroji alebo spôsobiť nesprávny výklad informácií na stránke.
- Pomocou nástroja GlobalUsage môžete skontrolovať, či sa súbor nepoužíva v iných projektoch Wikimedia.

Pri vkladaní šablóny:
Použite {{subst:npd}} pre kategorizáciu podľa dátumu.
Vložte

{{subst:image permission|File:No permission since/sk}} ~~~~
na diskusnú stránku redaktora, ktorý súbor nahral.

POZNÁMKA: Prosíme nepoužívajte túto šablónu priamo. Toto je len preklad. Použite {{No permission since}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{No permission since}} instead!