Open main menu
S'ha rebut un correu a OTRS pel que fa a aquest fitxer, que es pot veure error a la plantilla: no s'ha especificat cap id o tiquet per usuaris amb un compte d'OTRS. Tanmateix, el missatge no era suficient per confirmar l'autorització per a aquest fitxer. Pot ser, entre altres motius, perquè no hi hagi una cessió explícita sota una llicència lliure o perquè l'adreça de correu des d'on prové l'autorització no s'hagi pogut associar amb el lloc on el contingut va ser originalment publicat. Per a una actualització d'aquest assumpte, contacteu amb l'usuari que ha afegit aquest avís a la pàgina, amb algú altre amb un compte d'OTRS o al taulell d'OTRS.

NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{OTRS received}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{OTRS received}} instead!