Open main menu
رایانامه‌ای در رابطه با این پرونده به OTRS رسید و توسط کاربرانی که حساب OTRS دارند، خطا - شناسهٔ بلیت یافت نشد در دسترس است. با این وجود، پیام به اندازهٔ کافی گویا نبود تا صحت اجازه‌نامهٔ این پرونده تأیید شود. این مشکل می‌تواند ناشی از آن باشد که اجازه‌نامه‌ای صریح برای انتشار تصویر تحت مجوز آزاد وجود نداشت و یا نشانی رایانامه‌ای که اجازه‌نامه از جانب آن فرستاده شده، با مکانی که تصویر در اصل در آن‌جا منتشر شده سازگار نبوده‌است. برای بروز رسانی این صفحه، لطفاً با کاربری که این الگو را به صفحه الصاق کرده‌است و یا یکی از اعضای تیم OTRS، تماس بگیرید و یا از تابلوی اعلانات OTRS استفاده کنید.

توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{OTRS received}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{OTRS received}} instead!