Open main menu
Public domain
L'obra d'art mostrada en aquesta imatge i la seva reproducció són en el domini públic a escala mundial. La reproducció és part de la col·lecció compilada per The Yorck Project. Els drets de la compilació són de Zenodot Verlagsgesellschaft mbH que els cedeix sota la Llicència de documentació lliure de GNU.
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{PD-Art-YorckProject}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Art-YorckProject}} instead!