Open main menu
Public domain
Aquesta pàgina prové del Llibre {{{1}}} de la 4a edició de Meyers Konversationslexikon (1885-90). Els drets d'autor d'aquest llibre han expirat i aquesta pàgina és en el domini públic.
Meyers
NOTA: No utilitzeu directament aquesta plantilla! Només és una traducció. Feu servir simplement {{PD-Meyers-pages}}.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-Meyers-pages}} instead!