Open main menu
Public domain
این پرونده در مالکیت عمومی قرار دارد چرا که توسط ناسا ایجاد شده است. سیاست حق تکثیر ناسا بیان می‌کند که «مواد ناسا با حق تکثیر محافظت نمی‌شوند، مگراینکه ذکر شده باشد». (Template:PD-USGov، صفحهٔ سیاست حق تکثیر ناسا یا سیاست جی‌پی‌ال استفاده از تصاویر را ببینید.)
NASA logo.svg
Dialog-warning.svg
هشدارها:

توجه: از این الگو مستقیماً استفاده نکنید. این الگو تنها برای ترجمه است. از الگوی {{PD-USGov-NASA}} استفاده کنید.
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{PD-USGov-NASA}} instead!